Bize Ulaşın : +90 (212) 269 41 48
Facebook ta Paylaş
Twitter ta Paylaş
ENERJİ KİMLİK BELGESİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ

 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”ne göre binalarda enerji ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için, binanın asgari enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırılması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

 

HANGİ BİNALAR İÇİN ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB) DÜZENLENECEKTİR ? 

Aşağıda belirtilen binaların dışındaki tüm binalarda EKB düzenlenecektir.

  1. Sanayi alanında üretim faaliyetleri yürütülen binalar
  2. Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar
  3. Toplam kullanım alanı 50 m2 den az olan binalar
  4. Seralar, atölyeler
  5. Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar
  6. Mücavir alan dışında kalan toplam inşaat alanı 1.000 m2 den  az olan binalar

                                   

  istanbul enerji kimlik belgesi,istanbulda enerji kimlik belgesi ,enerji kimlik belgesi fiyatları,enerji kimlik belgesi nasıl alınır ,enerji kimlik belgesi yönetmeliği